BenimTV.com, İnternet üzerinden kendi dilinizde sade, kolay ve uygun televizyon izleme imkanı.

Abonelik sözleşmesi

Bir taraftan, bundan sonra adı Operatör olarak geçen BenimTV Ltd Şti diğer taraftan Abone işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

1. Sözleşme Terminolojisi

Sözleşme ile belirlenen bir süre için verilen hizmete Abonelik denir ve bu Taraflarca Kabul edilir, aşağıda listelenen terimler için aşağıdaki tanımlar alır. Ekipman olarak geçen Operatör tarafından belirlenen teknik özelliklerine ve MPEG-4 DVB standartlarına uygun IPTV STB (SetTopBox AyPiTiVi) ve diğer ek donanım. Hizmetler adı altında geçen, İşletmeci tarafından Abone’ye ‘BenimTV’ Türk TV kanal paketine İnternet erişimi, aktivasyon ve ekipmanların garanti altında bakım sağlanmasıdır. Abonelik süresi: Bu Sözleşme için asgari abonelik süresi - 12 ay, bu Sözleşme için aylık abonelik süresi - 30 gün. Genel kitleye uygun izlenim: Operatör tarafından kamuya açık bir yerde teknik araçların yardımı ile herhangi bir gösteri veya mesaj iletimi.

2. Sözleşme konusu

Abone Operatör'den, Operatör ise Abone'ye Abonelik hizmetini sağlar (bu Sözleşmenin 1.fıkrasına uyarınca). İhtiyaç doğrutlusunda ek bir ücret karşılığında Operatör Abone'ye gerekli ekipmanı sağlar. Operatör'ün hesabına Ekipmanın ücreti geçer geçmez, Ekipman'ın mülkiyeti Abone'ye geçiyor. Operatör, satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde ekipmana garanti desteğini sağlamaktadır. Operatör'ün hesabına hizmetler karşılığı (Abonelik ücreti ve bir defaya mahsus alınan bağlantı ücreti) ücret geçtikten sonra Abone'ye sisteme erişim sağlamaktadır. Kredili alımlar durumunda, Abone ödemenin tamamını tamamlamadığı sürece Ekipman Operatör'e aittir. Ekipmanın garantisi yine Operatör tarafından verilir.

3. Kullanım şartları

3.1.  Abone, sözleşmeyi uzatmamaya ya da sözleşme bitiminden önce feshetmeye karar verdiğinde Ekipman Abone'de kalıyor. Garanti süresi kapsamında Ekipman'ın doğru kullanımdan Abone sorumlu. Cihazın yetkisiz kullanımı yasak ve böyle bir durumda kanunda öngörülen ceza uygulanır.
3.2.  Abone, kamuya açık gösterimi ya da 3.şahıslara gösterim amaçlı organizasyonu yapamaz. Abone, Ekipman'ı sadece ev kullanımı amaçlı kullanmayı kabul eder. (Otel, kablo ve internet ağları, restoranlar, barlar, vs gibi çoklu bağlantı ve diğer ticari kullanıcılar, birden fazla aboneye sahip olan özel koşullarda Operatör ile özel bir anlaşmaya varmalılar). Bu hükmün ihlali durumunda parasal iade olmadan bağlantı kesilir. Operatör, mahkemeye başvurma yoluyla tazminat talep hakkını saklı tutar.
3.3.  Abone’nin Ekipman’ın kaybını yaşaması durumda Operatör zararından sorumlu tutulamaz.
3.4.  Abone, cihazı aldıktan 2 hafta içinde sebebi gösterek IPTV- STB'i iade hakkına sahip (Ekipman'ın orijinal ambalajında olması ve belirgin kullanım belirtilerin olmaması durumunda, kargo ücreti iade edilemez)
3.5. Operatör'ün kontrol dışındaki İnternet'e erişimin kesilmesi ya da Abone'nin ikametin değişmesi, Sözleşme'nin feshine sebep değildir.

4. Hizmet ödenmesi şartları.

4.1. Bu Sözleşme kapsamındaki tutarlar, Hizmet verildiği gün geçerli olan KDV dahil olmak üzere Operatör tarafından onaylanmış fiyatlara göre ödenir.
4.2.  Bu Sözleşme'nin şartları uyarınca, hizmet karşılığı ödeme üç şekilde aşağıdaki gibi yapılabilir: Abone'nin banka hesabından Operatör'e 1 senelik Abonelik ücretinin kesilmesi ve %3lük bir indirimden faydalanması, Abone'nin kendisinin Operatör'ün hesabına 1 senelik ücretinin yatırması ve %3lük bir indirimden faydalanması, ya da Abone'den takip eden ayın aylık ödemenin kesilmesi.
4.3.  Mükellef, Operatör'e adını, soyadını, baba adını, açık ikamet adresini, banka hesap detaylarını, doğum tarihini gibi kişisel bilgilerini bildirmekle yükümlü. Tüm bu bilgilerin güncel olması gerekir. Abone tarafından yanlış bilgi verildiğinde ya da Operatör'ün veritabanında değişikliğin yapılmasının gereği durumunda Abone'den bir kereye mahsus 5 GBP tutarında ücret kesilecek.
4.4. Ödeme günü, ödemenin Operatör'ün banka hesabına geçme günü sayılır.
4.5. Abone, aboneliğin ödemesiyle alakalı tüm banka masraflarını karşılar.

5. Hizmet bedeli

5.1. Bu Sözleşme'deki bedeller, Sözleşme'nin yapıldığı gün www.BenimTV.com sitesinde belirtilen hizmet bedeline göre ayarlanır.
5.2. Abonelik ücreti, Sözleşme süresince geçerli ve değişmez.

6. Operatör'ün Yükümlülükleri

6.1.  Operatör, hizmetlerinin devamlılığı, sürekliliği ve kalitesini sağlamak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Operatör gerekli bakım çalışmalarını yapma hakkını saklı tutar.
6.2. Operatör, paket içindeki kanalları değiştirme hakkını saklı tutar, bununla beraber Operatör en yüksek izlenim sayısı olan enteresan programları sunacaktır.

7. Abone'nin Yükümlülükleri

7.1. Abone, bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olarak Ekipman ve Hizmet’i kullanmayı kabul eder.
7.2. Abone, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinden sorumludur. Bu Sözleşme’yi imzalayan kişi kendi adına ve kendi hesabından etkili ve sorumlu sayılır.
7.3. Abone, isim, ikamet adresi ve banka hesabındaki değişiklikleri durumunda kendisine en uygun şekilde 15 gün içinde Operatör’e bilgilendirmek zorunda.

8. Hizmetin durdurulması

8.1. Operatör, haber vermeden Abone'nin abone olduğu hizmeti herhangi bir sebep göstermeden ve tazminat vermeden durdurma hakkını saklı tutar ve bu aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
Abone'nin herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi
İzinsiz hizmet kullanımı
Mücbir sebeplerden ötürü.

9. Sözleşme'nin süresi ve Feshi

9.1. Sözleşme, Abone'nin Ekipmanı aldığı gün (posta servislerin Abone'nin Ekipman'ı teslimat kaydı) yürürlüğe girer ve fesih durumunda ya da geçerlilik süresine kadar devam eder.
9.2. Sözleşme’nin Abone tarafından feshedilmesi durumunda Abone, yazılı olarak (e-posta ile) Sözleşme’nin süresi 1 ay (4 hafta) dolmadan Operatör’e bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, Sözleşme kendiliğinden belirsiz bir süre için uzatılır.

10. Mücbir sebepler

10.1. Operatör’ün sorumlu olmadığı ya da doğal afetler, yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler ya da hükümet ya da diğer yetkililerin ihmali ya da başka ortaya çıkan, kendi iradesi ve isteği dışında olan, öngörmek, önlemek ve aşmak imkansız olan koşullar nedeniyle Operatör, Abone’ye karşı Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
10.2. Operatör, Abone’nin abone olduğu televizyonda sunulan programın yaratıcısı olmadığından, içerik, program değişikliği veya yayının tamamen durdurlmasından sorumlu değildir.

11. Uyuşmazlık çözümü

Taraflar’ın arasındaki tüm anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözümlenmesi gerekir. Anlaşma olmadığı durumlarda, Taraflar arasındaki anlaşmazlık yürürlükteki hukuk kuralları uyarınca mahkemede çözülmelidir. Mahkeme kararı nihai olup iki Tarafınca da uygulanması gerekir. Mahkeme, aksi yönde karar vermediği halde mahkeme masrafları ve giderleri kaybeden Taraf tarafından karşılanır. Sorumlu mahkeme – Londra mahkemesi, Birleşik Krallık.

12. Gizlilik Politikası

Operatör, mevcut mevzuata aykırı olmayan tüm durumlarda, bu Sözleşme kapsamında Abone’den alınan tüm bilgilerin (isim, adres, banka hesabı, hizmet maliyeti, vb) gizliliğini korumak zorundadır.

13. Diğer

Abone, Sözleşme'nin şartlarını kabul ettiğini onaylar. Hukuk temelinde bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü uygulanamaz olduğu tespit edilirse, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşme’deki tüm değişiklikler ve eklemeler sadece her iki Taraf tarafından ek yazılı Sözleşme olarak imzalanmış olursa geçerli olacaktır.

14. Ticari ünvanı

Operatör „BenimTV, Ltd “ 1 Lyric Square, London, UK W6 0NB 1 Lyric Square, London, UK W6 0NB

Enter